İsmail Çölkesen

İsmail ÇÖLKESEN – GTÜ Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Öğretim Üyesi

İsmail Çökesen, uzaktan algılama ve görüntü işleme alanında 15 yılı aşkın bir süredir araştırmalar yapmaktadır. Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Mühendislik Fakültesi birinciliği ile tamamlayan Çölkesen, Yüksek Lisans eğitimini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Doktora derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi uzaktan algılama alanında tamamlamıştır. Şu an Gebze Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünde Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır. İlgi alanları arasında optik uydu görüntülerinin analizi, dijital görüntü işleme, arazi kullanımı ve arazi örtüsü sınıflandırması, nesne tabanlı görüntü analizi, makine öğrenmesi ve uygulamaları yer almaktadır. Son 12 yılda, arazi örtüsü/arazi kullanımı sınıflandırması dışında, heyelan duyarlılık haritalaması ve taşınmaz değerlendirmesi olmak üzere makine öğrenmesine dayalı farklı uygulamalar üzerinde çalıştı. 25’den fazla uluslararası dergide yayınlanmış makale dahil olmak üzere 70’den fazla yayının yazarlığını veya ortak yazarlığını yapmıştır. 2015 yılından itibaren Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde uzaktan algılama, sayısal görüntü işleme ve bilgisayar programlama ile ilgili dersler vermekte ve öğrencilere danışmanlık yapmaktadır.