Fırat Can Tokuri

Fırat Can Tokuri, Can Bahçe Kurucu

Fırat Can Tokuri, 1982’de İstanbul’da doğdu, 2000’de Kabataş Erkek Lisesi’ni ve 2005’de AİBÜ Peyzaj Mimarlığı bölümünü bitirdi. 15 yıl aktif olarak peyzaj tasarım ve uygulama çalışmaları yaptıktan sonra peyzaj mimarlığını bırakarak permakültür, şehirde tarım ve topraksız tarım sistemleri üzerine çalışmaya başladı. Şehirde tarıma başlangıç ürünü olarak mikro yeşillikleri seçti. Bir sosyal girişim ve ekolojik girişim olan Can Bahçe’ yi kurdu. Mikro yeşillik üretim ve filizlendirme eğitimlerinin yanında Türkiye’nin ilk mikro yeşil yetiştirme setlerini üretti. Topraksız yetiştirme malzemelerinden ambalajına kadar tamamen ekolojik ürünler geliştirerek, bu alanlarda da ilklere imza attı. Yazılım mühendisi Onur Kurt ve makine mühendisi Özkan Aslan’la beraber akıllı, dikey, topraksız tarım sistemi Hydromood’ u tasarladılar ve ürettiler. Şuanda da, şehirde akıllı tarım çözümleri üzerine çeşitli projelere, ürün geliştirme ve üretme çalışmalarına devam etmektedir