Fatih Cengiz AYGÜL

Fatih Cengiz AYGÜL -Gübretaş, Ar-Ge Müdürü

1982 yılında Sivas’ ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sivas’ ta tamamladı. 2005 yılında Bilkent Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya (tam burslu, İngilizce) bölümünden mezun oldu. Askerlik hizmeti sonrasında özel bir ilaç firmasında Ürün Geliştirme Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına başladı. Özel sektörde farklı ilaç firmalarında Ar-Ge Uzmanı, Ar-Ge Yöneticisi, Teknoloji Transferi Müdürü olarak 11 yıl çalıştı. 2017 yılında GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş (GÜBRETAŞ)’ ta Ar-Ge Yöneticisi olarak göreve başladı ve halen GÜBRETAŞ’ ta Ar-Ge Müdürü olarak görev yapmaktadır. Ar-Ge Merkezi ve ürün geliştirme süreçleri, üniversite-sanayi işbirliği projeleri, AB ve kamu destekli (TÜBİTAK, TAGEM, vb) projeler ile patent ve fikri-sınai mülkiyet hakları süreçlerinin yürütülmesinde görev almaktadır. 2017 yılında Beykent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme (uzaktan eğitim, tam burslu) bölümünden mezun oldu. Halen Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Biyoteknoloji Enstitüsü, Bitki Biyoteknolojisi Anabilim Dalı’nda bütünleşik doktora eğitimine devam etmektedir.