Bahar YILDIZ KUTMAN

 Dr. Öğr. Üyesi Bahar YILDIZ KUTMAN – GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi

Bahar Yıldız Kutman lisans ve doktora eğitimini sırası ile 2008 ve 2013 yıllarında Sabancı Üniversitesi, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik Programı’nda tamamlamıştır. Doktora sonrası araştırma görevlisi olarak University of California, Davis’de Bitki Bilimi Departmanı’nda 2013-2015 yılları arasında çalışmalar yürütmüştür. 2017 yılından bu yana Gebze Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’nde çalışmalarına öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Yeni nesil bitki besleme ürünleri, mikrobiyal gübre ve biyostimülantlar, biyofortifikasyon, fonksiyonel gıdalar, sürdürülebilir tarım, topraksız ve dikey tarım teknolojileri konularında araştırmalarını sürdürmektedir. Yenilikçi tarım teknolojileri ve bitki besleme ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda farklı ölçekte şirkete danışmanlık vermekte ve birlikte Ar-Ge projeleri yürütmektedir.