Taşkın Kavzaloğlu

Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU – GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı

Taşkın Kavzoğlu, uzaktan algılama alanında 20 yılı aşkın araştırma deneyimine sahip bir araştırmacıdır. Lisans derecesini Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden sınıf birincisi olarak, Yüksek Lisans derecesini Nottingham Üniversitesinde onur öğrencisi olarak ve doktorasını aynı üniversitede uzaktan algılama alanında başarıyla tamamlamıştır. Doktora tez çalışması İngiltere Uzaktan Algılama ve Fotogrametri Derneği tarafından 2001 yılının en iyi doktora tezi olarak seçilmiş ve ödüllendirilmiştir. 1998’deki ilk yayınından bu yana, hakemli dergilerde ve konferans bildirilerinde 100’den fazla yayını bulunmaktadır. Halen Gebze Teknik Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta olup Türk ve Malezya üniversitelerinde lisansüstü tezler için sınav jürisi olarak görevler yapmaktadır. Başlıca araştırma alanları; doğal kaynakların uzaktan algılama ile izlenmesi, derin öğrenme, makine öğrenimi, zamansal değişim analizleri, nesne tabanlı görüntü analizi ve heyelan duyarlılık haritalamasıdır. Birçok ulusal ve uluslararası oturumunda başkan olarak görev yapan Prof. Kavzoğlu, 6 dergide editörler kurulunda yer almakta ve 130’den fazla dergi için aktif hakemlik görevi yürütmektedir. Türkiye Bilimler Akademisi, Uzaktan Algılama ve Fotogrametri Derneği (İngiltere), Amerika Jeofizik Birliği, Amerika Coğrafyacılar Birliği, Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği ve IEEE Yerbilimi ve Uzaktan Algılama Birliği üyesidir.